Сәрсеков Сайдулла Камалұлы комиссия мүшесі

Шенгелбаев Секенбай Сейтжанұлы комиссия мүшесі

Жазықбаева Жанна Тастемірқызы комиссия мүшесі

Донбаев Жалғасхан Серікұлы комиссия хатшысы

Тойлыбаева Гүлнар Қожағұлқызы комиссия төрағасының орынбасары

Үстенов Бақдаулет Нағыметбекұлы комиссия төрағасы